Невероятните резултати от традиционните благотворителни базари

26.12.2013

За осма поредна година ДБМ организира Коледни базари на ръчно изработени сувенири и подаръци в София, Пловдив и Бургас. За пореден път вашата подкрепа даде невероятни резултати изразени в рекордни суми за тези събития. Със събраните средства всяко звено ще подкрепи проектите и дейности, чрез които помага на деца растящи без родителска грижа, младежи напускащи институциите и социално слаби семейства. 

Месеците на дълга подготовка, за така чаканите няколко дни изпълнени с красота и доброта дадоха следните резултати:
гр.Пловдив - 4 500 лв., които ще бъдат използвани за проектите изпълнявани от доброволците в града;
гр.Бургас - рекордните 4 839,65 лв. ,  които ще бъдат използвани за нуждите на институциите и социалните услуги, с които звеното работи в града; 
гр.София - базара се проведе съвместно с  фондация "Подари усмивка", гр.Димитровград, като сумата събрана от нашите колеги и приятели за нуждите на тяхната дейност е 930 лв. , а ДБМ събра чрез продажба на дарените сувенири 2150 лв. за проект "Сън ли съм или ме има", който от м.Октомври се изпълнява вече в ДМСГД "Св.Иван Рилски", гр.София. 
 
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДОБРОВОЛЦИ, ДАРИТЕЛИ НА СУВЕНИРИ И КУПУВАЧИ, ЧЕ НИ СЕ ДОВЕРЯВАТЕ И ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ПОДКРЕПЯТЕ ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА!