Проект 'ДА ПОДАРИМ УСМИВКА'

 

Проект "Да подарим усмивка"

Описание на проекта:

С този проект целим да разнообразим ежедневието на децата, подарявайки им развлечение, което да ги накара да се усмихнат. Проектът обхваща домовете ДДЛРГ “Таню войвода”, гр.Асеновград,  ДДЛРГ (от 3 до 7г.), с. Зелениково и ДДЛРГ (от 3 до 7г.),гр.Нареченски бани.

Цели на проекта:

- да разнообразим ежедневието на децата и да обогатим  общата им култура;

- развитие на умения за общуване и социална адаптация.

Дейности по проекта:

- организиране на посещения на кино и театрален спектакъл;

- организиране на екскурзия.

Финансиране на проекта:

Посещенията на кино и театрален спектакъл изцяло се финансират от фондация ”Движение на българските майки” –Пловдив, а организирането на екскурзия се осъществява чрез съвместно финансиране от ДБМ - Пловдив и дарители. Размера на стойността се определя въз основа на броя на  участващите в мероприятията деца.