TEAM

Boryana Mincheva

Boryana Mincheva

Volunteer


phone: 0895 00 81 81
e-mail: dbm_pz@abv.bg
branch: Pazardjik
Lilia Kondeva

Lilia Kondeva

Volunteer


phone: 0887499722
e-mail: dbm_pz@abv.bg
branch: Pazardjik
Neli Mancheva

Neli Mancheva

Volunteer


phone: 0886 974576
e-mail: dbm_pz@abv.bg
branch: Pazardjik
Vera Papazova

Vera Papazova

Volunteer


phone: 0878 995696
e-mail: dbm_pz@abv.bg
branch: Pazardjik
Mariana Krasteva

Mariana Krasteva

Volunteer


phone: 0888 332432
e-mail: dbm_pz@abv.bg
branch: Pazardjik
Ivana Pepechkova

Ivana Pepechkova

Volunteer


phone: 0895 744 999
e-mail: dbm_pz@abv.bg
branch: Pazardjik
Gergana Nikolova

Gergana Nikolova

Volunteer


phone: 0896 626217
e-mail: dbm_pz@abv.bg
branch: Pazardjik
Iglika Ivanova

Iglika Ivanova

Volunteer


phone: 0894 839 830
e-mail: dbm_pz@abv.bg
branch: Pazardjik
Marieta Kirova

Marieta Kirova

Coordinator of Burgas


phone: 0888 317 264
e-mail: ммммм@жжжжжжжжж.com
branch: Burgas
Desislava Dimitrova

Desislava Dimitrova

Coordinator of Ruse


phone: 0894 606 169
e-mail: dbmruse@yahoo.com
branch: Ruse
page 2 from 3