Майсторете ръчички - работилница за приложни изкуства

ПРОЕКТ „МАЙСТОРЕТЕ РЪЧИЧКИ”

 

Проект на  Фондация „Движение на българските майки” – звено Пазарджик

Бенефициент:  Проект „Майсторете ръчички“ – работилница за приложни изкуства се изпълнява в полза и с участието  на деца, настанени в ЦНСТ  I и II - с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик. Децата са 17 на брой, на възраст от 4 до 14 год.

Срок:  Една година - от 23.02.2014г. до 01.02.2015г. 

Място на проекта: гр. Пазарджик, ул. Асен Златаров 26, ет. 1, Театрална Къща „Пластилин”,

Описание: Децата, настанени в ЦНСТ I и II - с. Лесичово, посещават веднъж месечно (всяка трета неделя) от 10ч. до 12ч., тематични работилници по приложни изкуства, организирани от Театрална къща ПЛАСТИЛИН.

Цели: Проектът има за цел чрез занимания по приложни изкуства да провокира у децата, лишени от родителска грижа, творческо мислене, съзидателност, да развие фината моторика, да им даде възможност за интелектуално и личностно развитие след преминаването на различните тематични работилници и да помогне за адаптирането им към социален живот извън рамките на ЦНСТ с.Лесичово.

Стойност на проекта: 600лв. (12 месеца х  50лв).

Финансиране: Осъществява се със средства, събрани от Благотворителни великденски базари на ДБМ - Пазарджик,

 

 

Партньори на проекта:

 

1. Театрална къща „ПЛАСТИЛИН”, гр.Пазарджик:

- осигурява изпълнението на проекта като планира, организира и провежда веднъж месечно тематични занимания по приложни изкуства с деца, настанени в ЦНСТ I и II - с. Лесичово; 

- всяко занятие е на стойност 50лв., която сума ще бъде изплатена от ДБМ-Пазарджик.

2.     Юнион-Ивкони ООДгр.Пазарджик:

- осигурява безвъзмездно, в полза на децата по проекта, транспорт веднъж месечно, за периода от 23.02.2014 до  01.02.2015г., по линия Лесичово - Пазарджик - Лесичово;

- стойността на транспортни услуги, които ще бъдат предоставени, възлиза на 3120лв (12 месеца х 260лв.), които транспортна фирма Юнион-Иквони ООД,  гр. Пазарджик, предоставя безвъзмездно,

 

Отговорник по проекта от страна на ДБМ-Пазарджик:

 Ивана Пепечкова, тел.: 0895 744 999

 

Отговорник по проекта от страна на Театрална Къща „ПЛАСТИЛИН”:

 Дани Коцева, тел.: 0884261177

 
"Нито една проява на доброта, дори най-малката, не е загуба на време."

Езоп